Under hösten kom larmen tätt om trubbnosiga hundraser som mops, bostonterrier och fransk bulldogg. Deras nosar är inte formade så att de kan andas ordentligt, sades det. Nu visar dock en kontroll utförd i Skåne att det inte är så illa som befarat.

Hösten 2015 larmade flera som på olika sätt arbetar med hundar om att trubbnosiga raser som bl.a. fransk och engelsk bulldogg hade problem med andningen, vilket också gav upphov till andra problem. Därför måste många hundar opereras, och några veterinärer startade ett upprop. De krävde bl.a. att man inte avlar på hundar som har opererats, eftersom deras andningsproblem kan gå i arv.

Fransk bulldogg

Men i december rapporterade Sveriges radio P4 att farhågorna kan vara överdrivna. Det finns problem, men aveln som bedrivs är inte ansvarslös. Andningsproblem hos hundar är inte lika utbrett som man trodde, och olika veterinärer gör olika bedömningar av huruvida en hund behöver opereras eller inte.  Det behövs dock mer forskning på området, och ett samlat grepp om hur avel och import bedrivs. Den som har en trubbnosig hund, som inte har stora besvär, behöver dock inte vara orolig.