Under de senaste åren har medvetenheten om hur viktigt det är att kunna klara sig själv vid en krissituation ökat. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för samhällets beredskap vid kriser och informerar allmänheten om vilka åtgärder varje medborgare behöver vidta för att förbereda sig inför en eventuell kris.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickade under 2018 ut broschyren om krisen eller kriget kommer till alla svenska hushåll. I broschyren finns information till allmänheten om vilka förberedelser vi alla bör göra. Grundläggande vid en kris är att varje person ska kunna klara sig utan hjälp i 3 dygn. Det gäller med andra ord att ha tillräckligt med vatten, mat och värme om plötsligt elen slutar fungera och kranarna är tomma på vatten.

Prepping för jägaren

De flesta som vistas mycket i skog och mark har grundläggande kunskap och en del viktig utrustning. Gasolkök och torkad mat finns nog hos de flesta med jakt- och friluftsintresse. Den som har hund har förmodligen ett förråd med torrfoder till sin hund. För att klara en längre tid utan mataffärer och fungerande elnät gäller det dock att förbereda sig ännu mer. Ordet prepping används ofta för att beskriva dessa förberedelser. Ordet kommer från engelskans prepare som betyder förbereda. Det finns många olika saker att tänka på vid prepping. Grunden är att utgå från de förutsättningar som finns. Den som bor på landet med ett stort vedförråd och kaminer för uppvärming och vedspis för matlagning har ett bra utgångsläge. För den som bor i hus finns även möjligheten att införskaffa ett elverk som drivs på diesel för att kunna köra t.ex. vattenpumpar och på så sätt ha vatten vid ett strömavbrott. Ett rejält förråd av konserver och torkad mat är bra och även vatten i frysen eller dunkar som står i ett svalt utrymme och byts ut regelbundet är bra att ha.

Viktigaste sakerna att ha hemma

  • Vatten i dunkar och några frysta vattenflaskor.
  • Mat som håller länge i rumstemperatur.
  • Gasolkök eller liknande samt bränsle. En vedspis är riktigt bra för den som har turen att ha en sådan i sitt hem.
  • Värmeljus, varma kläder, sovsäckar och filtar.
  • Tändstickor.
  • En vevradio för att få tillgång till samhällsinformation om telefonnät och internet inte fungerar.
  • Ficklampa.
  • Förråd av viktiga mediciner.
  • Sårsprit och tvättservetter.

Informationsspridning

Vid en krissituation gäller det att vara uppmärksam och att kritiskt granska den information som finns. Välj i första hand att försöka nå information via det nationella informationsnumret 113 13 eller krisinformation.se. Tänk på att stater eller organisationer kan använda vilseledande information för att påverka våra åsikter och handlingar. Syftet med den falska informationen kan vara att t.ex. minska försvarsvilja. För att bedöma om informationen är korrekt gäller det att fråga sig själv om det rör sig om fakta eller åsikter. Ta reda på vem avsändaren är och vad syftet med informationen är. Är källan trovärdig och kan informationen verifieras från något annat håll? Tänk också på att inte sprida rykten och information om du inte är helt säker på att det stämmer.